KONTROL WWW

USLUGE

koje smo u stanju da Vam pružimo uz najveći mogući kvalitet izvođenja

 

PONUDA

opreme sa kojom radimo i koju ugrađujemo na Vašim objektima

 

PODRŠKA

servisne usluge , tehnička pitanja i pomoć oko postojećih instalacija

 

SERVISNE usluge ...


Osim izrade novih instalacija i isporuke nove opreme , nudimo Vam i servisne usluge u sledećim oblastima :

Informaciono - telekomunikacioni sistemi
- servisiranje , održavanje , rekonstrukcija i proširenje postojećih računarsko telekomunikacionih mreža , sistema i opreme
- servisiranje računarske opreme
- održavanje informacionih sistema
- zamena starih serverskih OS novim file server sistemima na bazi LINUX-a
- isporuka , montaža i podešavanje sistema za BACKUP podataka
- implementacija lokalnih MAIL serverskih rešenja poslednje generacije
- servisiranje i održavanje postojećih kućnih telefonskih centrala i pripadajuće opreme

Sistemi tehničke zaštite
- konverzija postojećih analognih sistema u savremene hibridne ili TriBRID-ne sisteme video nadzora
- integracija pojedinačnih sistema za video nadzor u jedinstveni sistem putem Interneta ili nekog drugog oblika umrežavanja
- servisiranje , održavanje , rekonstrukcija i proširenje postojećih alarmnih sistema i pripadajuće opreme
- servisiranje , održavanje , rekonstrukcija i proširenje postojećih sistema za ozvučenje i pripadajuće opreme
- servisiranje , održavanje , rekonstrukcija i proširenje postojećih sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena
- projektovanje novih i održavanje postojećih sistema perimetrijske zaštite

ServiceNa svu novoisporučenu opremu dajemo garanciju u trajanju od 24 meseca , dok se na sve izvršene usluge daje garancija u trajanju od 60 meseci ! Sva oprema i materijal koji koristimo prilikom rada probranog je kvaliteta i višestruko će premašiti garantni rok koji dajemo . Za pojedine servisne poslove možemo da ponudimo i duže garantne rokove , uz odgovarajuće redovno održavanje .