Dobrodošli …

Osnovne delatnosti SZR KONTROL Kruševac su pružanje usluga korisnicima u oblasti projektovanja i izvođenja strukturnih računarsko telekomunikacionih mreža i instalacija  (CAT5, CAT6 , fiber , wireless ), projektovanja sistema alarmnog i video obezbeđenja , projektovanja , montaže , programiranja i puštanja svih tipova kućnih telefonskih centrala kompanije Panasonic , sistema kartične kontrole prolaza i evidencije radnog vremena , sistema ambijentalnog ozvučenja ( PUBLIC ADDRESS AUDIO ) i sistema za automatizaciju kapija , a sve uz primenu najnovijih tehnoloških dostignuća i upotrebu najkvalitetnijih materijala i opreme . Rezultat ovakvog rada je veliki broj izvedenih instalacija i sistema svih vrsta , koje na obostrano zadovoljstvo rade i dan danas, što je i najvažniji motiv za nastavak ovakve filozofije izvođenja radova , a to je KVALITET BEZ KOMPROMISA … .

NOVOSTI …

Na snagu je stupio novi PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA POSLOVA TEHNIČKE ZAŠTITE I KORIŠĆENJA TEHNIČKIH SREDSTAVA (“Sl. glasnik RS”, br. 91/2019) , kojim se konačno precizno definiše šta su to poslovi tehničke zaštite , kako se ista izvodi , koristi i održava . Rok za usklađivanje sa novim Pravilnikom je 6 meseci , odnosno 02.07.2020.godine . Pravilnik može da se preuzme sa sajta MUP-a RS. Više detalja on načinu organizovanja sektora privatnog obezbeđenja možete pronaći ovde

PRIORITENO održavanje IKT sistema sa zagarantovanim vremenom odziva  – šta podrazumeva , koje benefite donosi i kako se implementira , možete saznati OVDE

Početkom primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS” br. 87/2018 od 13.11.2018.), dana 22.8.2019. godine, za rukovaoce podataka prestaju obaveze koje su proisticale iz primene starog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS” 97/08,104/09-dr.zakon, 68/12 -odluka US i 107/12), i to: vođenje i ažuriranja evidencija o obradi (član 48.), obaveza dostavlјanja Povereniku obaveštenja o nameri uspostavlјanja zbirke podataka, pre započinjanja obrade, odnosno uspostavlјanja zbirke podataka (član 49.) obaveza dostavlјanja Povereniku evidencija o zbirkama podataka, odnosno o promenama u tim evidencijama (član 51. stav .1.). Iz napred navedenih razloga, na internet stranici Poverenika na adresi www.poverenik.rs, više nije dostupna veb – aplikacija putem koje su rukovaoci izvršavali pojedine od gore navedenih zakonskih obaveza.

 Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je pripremio novi Model zakona o zaštiti podataka o ličnosti, usklađen sa aktuelnim standardima relevantnih evropskih dokumenata, a prvenstveno sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti, i otvorio javnu raspravu o njemu….

NEMA NOVIH SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE BEZ PROCENE RIZIKA  Novi Zakon o privatnom obezbeđenju i podzakonski akti koji ga prate, doneli su mnogobrojne novine . Jedna od njih jeste i obaveza procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, koju objekti poput velikih tržnih centara, autobuskih stanica, fabrika, sportskih dvorana i hala, ali i objekata vodoprivrede, energetike i saobraćaja, moraju da izrade najkasnije do sredine decembra 2017.

 HTC.frontImate vikendicu ili apartman daleko od mesta stanovanja i želite da osim alamnog sistema na objektu imate opciju daljinskog aktiviranja svetla , sistema za grejanje , hlađenje , irigaciju ili bilo kog drugog sistema za upravljanje ? Želite da pre dolaska na objekat uključite grejanje ili hlađenje ili želite da znate kada su na objektu dostignute minimalne ili maksimalne zadate vrednosti temperatura ( tačka mržnjenja ili pune zagrejanosti objekta ) ? Pogledajte na koji način možete da upravljate Vašom nekretninom , na vrlo jeftin , povoljan i komforan način .

3g.internetUdaljena lokacija i pristup preko 4G modema ? Imamo rešenje …

CCA1

CCA i CCS utp kablovi prisutni su na tržištu već nekoliko godina , bez jasnih detalja o posledicama sa kojima se možemo suočiti upotrebom navedenih tipova kablova u strukturnom kabliranju , naročito u segmentu upotrebe opreme koja energiju za rad dobija putem UTP kabla ( PoE uređaji ) i posebno uređaja koji rade napolju  .Saznajte više o ovoj temi …

DVB T2 ...Saznajte sve ono što vam treba za  neometan i stabilan  prijem digitalnog TV signala …

Proizvodnja antena i kablovske opreme. DVB-T2 antene i oprema.Nabavite odgovarajuće antene i prateću opremu za  distribuciju antenskih signala kod vodećeg domaćeg proizvođača .

 paradoxImate  alarmni sistem i želite da vidite stanje tog sistema u svakom trenutku bez obzira gde se nalazite?  Ne želite više da plaćate mesečne obaveze prema monitoring centrima koji rade usluge obaveštavanja o stanju sistema ?
To više nije tehnički i finansijski nedostupno . Potreban Vam je samo PARADOX alarmni sistem sa modulom za Internet konekciju ili samo modul IP150 ukoliko već raspolažete odgovarajućim Paradox alarmnim sistemom . Saznajte više

REICHLE & DE-MASSARI
Produžena je licenca za sertifikovanog OC Installation Manager  u okviru R&M QPP partnerskog programa . Detalje možete pogledati ovde .