Kućne telefonske centrale

Kućna centrala, PBX (Private Branch Exchange), predstavlja telefonsku centralu koja opslužuje određeno preduzeće ili ustanovu . Ona čini osnovu telefonske mreže unutar jedne kompanije i povezuje internu sa javnom telefonskom mrežom. Urežaji kao što su telefaks aparati, telefonski aparati i sl. povezuju se na telefonsku centralu. To su ekstenzije ili lokali.

Glavna prednost kućnih centrala u odnosu na ostale sisteme je u tome što razgovori u okviru preduzeća ne idu preko javne telefonske centrale i stoga se ni ne naplaćuju.

U običnim telefonskim sistemima, kućna centrala predstavlja sistem koji vrši prespajanje poziva unutar kompanije. Ona takođe upravlja izlaznim linijama obezbeđujući da velik broj korisnika u kompaniji ima izlaz prema spoljnoj mreži po potrebi. Veći PBX sistemi imaju mogućnost da dolazne pozive preusmeravaju na odgovarajuće GSM gateway module i ekstenzije, snimaju govorne poruke i slično. Upotrebom IP tehnologija moguće je umrežavanje centrala sa nekoliko lokacija u jedinstven sistem. Tipična kućna centrala se sastoji od ulaznih / izlaznih linija, centralnom switching PBX jedinicom za prebacivanjem poziva, sistemske konzole ili telefona koja omogućuje upravljanje i usmeravanje poziva.

U ponudi se nalaze PBX centrale kompanije Panasonic kao i IP PBX oprema serije KX-TDE100 . Novost u ponudi su i IP teleofnski sistemi kineske kompanije YEASTAR , pri čemu se u ponudi nalazi nekoliko osnovnih tipova centrala , prateće opreme i aparata .

Osim isporuke novih , nudimo Vam kompletno servisiranje i održavanje postojeće PBX opreme sa varijantama zamene staro za novo .