IP kućne telefonske centrale

Šta je to IP PBX sistem ? Radi se o savremenom načinu rešavanja telekomunikacionih potreba malih , srednjih i velikih preduzeća , gde se napušta dosadašnji klasičan uvođenja jedne jedninstvene telefonske centrale , smeštene u namenskoj prostoriji sa ogromnim glavnim razdelnikom , akumulatorima , klima uređajima i sličnom opremom . ili u najboljoj varijanti pola 42U RACK ormana , pri čemu je cena glavnog komunikacionog kabineta sedmocifren broj .
U IP varijanti i za kapacitet do 300 korisnika / 60 jednovremenih veza potrebno je:
– jedno mesto u RACK ormanu ( 1U ) za smeštaj IP telefonske centrale
– jedno mesto u RACK ormanu ( 1U ) za smeštaj CAT3 panela za privodne linije !

MyPBX Enterprise
Description

Cena ovakvog sistema je i nekoliko puta manja od cene klasičnog analognog sistema , kada se u obzir uzme i izrada odgovarajućih instalacija . Ogromna prednost sistema je mogućnost kreiranja grupe lokala na izdvojenoj lokaciji van firme korištenjem prostog wireless linka ( izračunajte koliko košta samonosivi vazdušni kabl kapaciteta 10x4x0.6 , isti takav podzemni bakarni ili optički pod uslovom da vam neko dozvoli da prekopate deo grada , u odnosu da 250€ vredan wireless link ) . Naredna velika prednost sistema je u tome da bukvalno svaki postojeći računar u firmi ( koji ima slušalice i mikrofon ) možete da pretvorite u telefon ! Svaki mobilni telefon sa Android™ , Windows Mobile™ ili Iphone™ platformom i wireless podrškom možete istovremeno , uz upotrebu SoftPhone aplikacija da koristite i kao klasičan GSM telefon i kao lokalni priključak na IP PBX sistemu !

U slučajevima kada se menja postojeći analogni sistem sa već postojećim analognim uređajima (telefaks aparati , analogni GSM gateway uređaji , postojeće analogne, BRI ili PRI linije ) sistem se , u zavisnosti od verzije , može proširivati modulima za analogne priključke / lokale . Broj SIP linija koje se priključuju na sistem nije ograničen .
Izbor SIP telefonskih aparata ja ogroman , preovladavaju dva tipa , klasičan aparat bez displeja niske cene i Panasonic SIP telefon sa LCD ekranom i naprednim funkcijama .
SIP phones
Imajući u vidu da će Telekom Srbija u narednom periodu insistirati na daljoj digitalizaciji priključaka , ovi sistemi predstavljaju odlično rešenje za zamenu postojećih analognih sistema .