Udaljene lokacije i 3G modemi …

Jedan od najčešćih zahteva kupaca , koji smo do skoro zbog cene smatrali nerešivim , glasio je otprilike : ” Imam vikendicu van grada ,potreban mi je alarmni i video nadzor  sa mogućnošću daljinskog nadzora ” .
3G.mini
Razvojem 3G mreže domaćih operatera i opreme za rutiranje rešili smo navedeni problem i razvili rešenje koje uz običan 3G modem/router bilo kog domaćeg operatera omogućava sledeće servise na udaljenim ili izdvojenim lokacijama :
– bežični Internet u okviru udaljene lokacije ( WiFi access point )
– VoIP telefonsku liniju na udaljenoj lokaciji
– pristup kompletnoj LAN mreži udaljene lokacije iza 3G routera , bez mapiranja portova, sa matične lokacije ili bilo koje Internet lokacije !!!
Imajući u vidu vrlo povoljnu cenu Internet paketa pojedinih operatera :
3g VIP

i pristojnu pokrivenost 4G mrežom prikazano rešenje omogućava maksimalni komfor na udaljenoj lokaciji ( usluge Interneta , VoIP telefonije , nadzora , daljinskog upravljanja grejanjem/hlađenjem , irigacionim sistemima i svim ostalim sistemima koji zahtevaju dvosmernu komunikaciju )  .
Ukoliko imate potrebu za navedenim ili sličnim rešenjem pošaljite nam zahtev za dostavu ponude , sa opisom Vašeg zahteva .