Cenovnik daljinskog održavanja sistema

Cenovnik daljinskog održavanja računarske opreme i instalacija namenjen je korisnicima koji imaju važeći Ugovor o daljinskom održavanju računarsko – telekomuniikacionih sistema i opreme kao i za korisnike koji imaju i Ugovore o prioritenom održavanju .
Ugovor sa korisnikom sklapa se na neodređeno vreme i daje korisniku pravo da zatraži uslugu daljinske podrške u  vremenskom okviru koji je definisan Ugovorom , da uslugu dobije u roku definisanom u Ugovoru i po cenama započete sesije iz tabele :
Vremenski okvir

Korisnicima koji zahtevaju usluge daljinske podrške a nemaju zaključen Ugovor usluge se pružaju isključivo po sticanju uslova za pružanje usluga radnim danom u periodu od 08-17 časova , po ceni od € 10,00 /sesija 10 minuta  , uz prethodno dostavljanje zahteva za izvršenje usluge daljinske podrške putem e-maila . Dostavljeni e-mail služi kao pravni osnov za fakturisanje izvršene usluge .
Sve cene usluga izražene su u € bez obračunatog PDV-a ,  radi lakšeg snalaženja.Naplata usluga vrši se obračunom po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja usluga .