Kontrola pristupa

Sistemi kontrole pristupa i radnog vremena predstavljaju okosnicu modernog upravljanja preduzećima , kako u smislu kontrole kretanja zaposlenih i trećih lica u objektu , tako i u domenu HR . Iako su tesno povezani , možemo ih odvojiti u dve nezavisne celine :
– sistem kontrole pristupa
– sistem evidencije radnog vremena
s time da drugi sistem može imati i integrisanu funciju kontrole pristupa , o čemu treba voditi računa prilikom inicijalne instalacije ( treba nabaviti OTVOREN sistem , koji možete da širite po želji ) .

IDTECK
Sistemi kontrole pristupa

Prilikom prijektovanja ovih sistema , u radu najčešće koristimo proizvode korejske kompanije IDTECK , i to prvenstveno model RFL200C . Radi se ekstremno robusnom uređaju koji podržava maksimalno 512 korisnika i DOŽIVOTNOM garancijom !. Sa priloženim softverom , moguće je programirati uređaj da radi kao samostalan čitač kartica ali slučaju potrebe moguće je putem RS485 protkola iili 485toLAN adptera dodavanje do 255 uređaja u jedinstvenu mrežu dodavanjem jednog Interface kontrolera , pri čemu je moguće formiranje grupa korisnika sa različitim pravima . Moramo da napomenemo da je u jedan sistem moguće dodati do 255 Interface kontrolera , odnosno u sistemu imati više od 65000 RFL200C uređaja , koji mogu da kontrolišu preko 33.000.000 korisnika ! Kontroler je predviđen i za montažu spolja , zaliven je u epoksidno vodootporno kućište , radi u opsegu -20 do +55oC . Detaljne osobine uređaja možete pronaći ovde . DOC

SF101U segmetu kontrole pristupa upotrebom OTISKA prsta kao osnovnog elementa kontrole , u radu koristimo samostalni kontroler SF101 koji proizvodi kompanija ZK Software . Sa kapacitetom od 200 otisaka i 100 kartica , baferom za 30.000 događaja , robusnim metalnim kućištem , ZK optičkim senzorom i ZKFinger VX9.0 protokolom čitanja otisaka , dimenzijama od 120*120*35. mm pogodan je za manje kancelarije, kuće, fabrike kao samostalni sistem kontrole pristupa ili na aerodromima i računarskim centrima kao biometrijski Wiegand čitač

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA
O
bzirom na veliku količinu raznih rešenja za evidenciju radnog vremena koje je moguće pronaći na tršištu , moramo da naglasimo da u ponudi imamo dva rešenja :
– mini rešenje sa osnovnim elementima evidencije radnog vremena
– profesionalno rešenja za evidenciju radnog vremena koje prestavkja poslednju reč softverskog inženjeringa !
Moramo da napomeneno da su oba rešenja proizvod domaćih firmi i da su kompletno na srpskom jeziku , bez engleskih ili kineskih segmenata, menija ili ne prevedenih delova !
Bez obzira koje rešenje se izabere , kupac sistema za evidenciju radnog vremena MORA da ima u vidu sledeće činjenice :
– sistem za ERV je ŽIV sistem , koji se ažurira na dnevnom nivou ! Računar NE ZNA da li je Marko Marković odsutan zbog bolesti , službenog puta , redovnog lekarskog pregleda , na slobodnim danima ili godišnem odmoru !
– morate imati lice koje ažurira sistem na dnevnom nivou
– lice unosi sve promene vezane za zaposlene i eventualne zakonske izmene (doznake, neradne dane , noćni rad , zamena smena u smenskom radu i sl )
– sve izmene organizacione prirode koje nastaju unutar preduzeća ( zamena smena , broja ljudi u smenama , zamena ljudi u radnim jedinicama , hitne intervencije i sl ) MORAJU biti saopštene administratoru sistema . U suprotnom imaćete gomilu nelogičnosti koje će rezlutirati lošom i nepotpunom evidencijom za koju NE ODGOVARA INSTALATER SISTEMA I SISTEM za ERV !
NE POSTOJI sistem za EVR koji radi samostalno , odn. danas ga instaliramo i NEMAMO više šta da “čačkamo” po njemu !
Ukoliko ste spremni da prihvatite prethodne sugestije imaćete sistem koji :
– tačno prikazuje broj zaposlenih u smeni / na poslu
– tačno prikazuje broj radnih sati , prekovremenih sati , noćnih sati , sati nedeljom i radnih sati u danima državnih praznika za potrebe obračuna
– tačno prikazuje broj radnika na bolovanju , slobodnim danima i godišnjem odmoru , kao i broju iskorištenih ili neiskorištenih dana , odn . omogućiće Vam kako poslodavcu preciznu isplatu zarada .
Ukoliko niste spremni da ispoštujete navedene smernice , bolje rešenje za sve je da odustanete od implementacije sistema , jer će se uštedeti mnogo vremena koje će se potošiti na bespotrebne rasprave o tome da li sistem za ERV radi kako treba ili ne .

PROFESIONALNO REŠENJE ZA ERV

timeWORXtimeWORX sistem pruža kompletno rešenje evidencije i analize radnog vremena, i kontrolu pristupa zaposlenih.timeWORX sistem, razvijen je sa velikom pažnjom usmerenom na fleksibilnost, proširivost i lakoću upotrebe za širok spektar radnog okruženja.Koncipiran kao WEB aplikacija (koristeći sigurnosne protokole), obezbeđuje jednostavnost i fleksibilnost u eksploataciji i korišćenju.timeWORX sistemi svoju primenu pronalaze u svim sferama poslovanja, od malih preduzeća, fabrika, lanaca maloprodajnih objekata, do finansijskih institucija, bolnica, korporacija, vlade i vladinih organizacija. timeWORX sistem istovremeno može opsluživati organizacije (kompanije) različitih veličina… od malih sa samo nekoliko zaposlenih, do velikih sa nekoliko hiljada zaposlenih, bez obzira na razuđenost i dislociranost.

timeWORX softver je potpuno “in house” rešenje, razvijen od strane domaćih inženjera. Koncipiran kao distribuisani sistem sa centralizovanom kontrolom i obradom podataka (“Distribuisani Centralizovani Sistem – DCS”). U toku razvoja ovog sistema implementirane su mnoge specifičnosti našeg prostora i zakonskih odredbi, kao i zahtevi naših korisnika, a sve u cilju razvoja što kvalitetnijeg i kompletnijeg rešenja. timeWORX softver je baziran na novim tehnologijama: ASP.NET, uz korišćenje C# za brza izračunavanja, i Microsoft SQL Server-u kao bazom podataka. Realizovan kao “Browser Based” aplikacija, obezbeđuje da izveštavanje i analiza, kao i administracija sistema bude jednostavna; sistemu se pristupa pomoću “browsera”, sa bilo kog računara koji je vezan na računarsku mrežu.

Server (kao osnova sistema), vrši obradu podataka i komunikaciju. integriše terminale raspoređene po lokacijama (kao isturene čitače stanja), data-bazu (kao arhivu događanja) i vrši obradu i analizu događaja i situacije. Minimalna konfiguracija zahteva standardni računar sa Windows operativnim sistemom. Manji sistemi mogu raditi korišćenjem “Express” varzije baza podataka koje ne zahtevaju licence (MSSQL Express), dok se za veće sisteme preporučuje puna verzija baza (MS SQL Full). Terminali mogu biti povezani sa računarom (serverom) preko IP mreže (LAN, korišćenjem TCP/IP protokola), ili preko serijskog porta (COM port, korišćenjem RS485 protokola). Svi terminali predviđeni su da rade u režimima: Evidencija radnog vremena Kontrola pristupa Obrok (kafeterija, kantina) kombinovano (u bilo kojoj kombinaciji i/ili simultano).
timeWORX
Osnovne katrakteristike timeWORX sistema za evidenciju radnog vremena:
– Praćenje neograničenog broja lokacija –
– Autorizacija neograničenog broja korisnika, na neograničenom broju lokacija, i neograničenom broju kontrolnih mesta unutar lokacije
– Sinhronizacija praćenja kretanja (prijava-odjava) kumulativno u sistemu (nije vezano samo za lokaciju i/ili kontrolno mesto)
– Praćenje aktivnosti na lokacijama (unutar sistema) u realnom vremenu Istorijsko praćenje i analiza radnog vremena i aktivnosti tokom dana na svim lokacijama
– Pregled trenutnog stanja po korisniku (autorizovanom zaposlenom)
– Praćenje trenutnog stanja po lokaciji; provera aktivnosti i veze prema lokaciji
– Alarmiranje pokušaja neautorizovanih aktivnosti
– Alarmiranje prekoračenja (na osnovu zadatih parametara)
– Mogućnost nezavisnog – autonomnog rada lokacije u slučaju prekida veze, i naknadno automatsko ažuriranje podataka, po uspostavljanju veze
– Pregled i izveštavanje po lokaciji za određeni dan i/ili period (na ekranu i/ili PDF izveštaj)
– Mogućnost praćenje aktivnosti svakog korisnika ponaosob
– Pregled i izveštavanje po korisniku za dan i/ili period (na ekranu i/ili PDF izveštaj)
– Mogućnost definisanja trajanja stanja obroka, pauze, prelaska, odsustva . (alarmiranje u slučaju prekoračenja), po lokaciji i/ili korisniku
– Automatsko slanje izvestaja na e-mail (na osnovu zadatih parametara)
– Hijerarhijsko struktuiranje korisnika (prateći organizacionu šemu kompanije)
– Hijerarhijska struktura izveštaja (po deparmanima – radnim jedinicama)
– Hijerarhijsko struktuirana prava nadzora na autorizacijama (po sektorima). različiti nivoi pregleda
– Analiza radnog vremena
– Definisanje individualnih i/ili grupnih radnih kalendara
– Podrška radu u smenama Podrška višekratnog radnog vremena
– Praćenje “nadoknada” … godišnjih odmora, slobodnih dana, bolovanja.
– Priprema obračuna radnog vremena za obradu plata
– Sistem automatskog alarmiranja prekoračenja (kašnjenje i/ili raniji odlazak, skraćeni/produženi rad.)
– Izveštavanje, pregled i listing na ekranu ili u PDF formatu
– Mogucnost exporta podataka u text formatu (CSV)
– Integracija sa “Active Directory” sistemom
– Mogućnost korišćenja “domain” korisničkih naloga i sinhronizacija

Ukoliko Vas zanima rad sistema , javite nam se i zakažite prezentaciju (ponuda važi za pravna lica zainteresovana za implementaciju sistema ) .