KX-TDA200

Panasonic KX-TDA200 – telefonski sistem za maksimalno 216 portova

Panasonic KX-TDA200 Panasonic Hybrid IP-PBX sistem KX-TDA200 je još jedan u nizu mrežno orjentisanih sistema , koji podržava IP tehnologiju. Pouzdanost Panasonic obezbeđuje rigoroznim sistemom kontrole kvaliteta i sveobuhvatnim procesom testiranja uređaja.Sistem je projektovan za brzo i jednostavno održavanje kako bi se vreme trajanja zastoja svelo na minimum. Sistem KX-TDA200 je srednjeg kapaciteta sa max 128 CO linija/128 lokala (max 216 portova).

Kapaciteti / funkcije :

– lokalni priključci – maksimalno 216 portova
– javni linije  – maksimalno 128 priključaka
– DECT  maksimalno 32 BS / 128 DECT HS
– Glas preko Internet protokola (VoIP)
– QSIG digitalno umrežavanje pomoću “basic call handling” (dolazeći i odlazeći) i CLIP/COLP/CLIR/COLR
– Automatska selekcija putanje (ARS) / Jeftinija putanja (LCR)
– Pouzdano umrežavanje prekoT1/E1, E&M
ISDN sposobnost ( BRI / PRI )
– Višećelijska bežična integracija
– PC-telefon / PC-konzola
– Napredna “Call centre” funkcija
– Integrisanje sa “Voice processing” sisemom
– Napredna “Call centre” funkcija
– Integrisanje sa “Voice processing” sistemima