KX-TDA100

Panasonic KX-TDA100 – telefonski sistem sa 128 portova

Panasonic KX-TDA100Panasonic KX-TDA100 osnovni kabinet konstruisan je sa 5 slobodnih slotova. Podržava rad sa standardnim telefonskim linijama, ISDN-BRI i ISDN-PRI koje opciono mogu biti dodate radi konfiguracije po zahtevu. Sistem opciono podržava rad do 64/128 lokala . Panasonic Hybrid IP-PBX sistem je moćna komunikaciona alatka, projektovana za punu podršku poslovanju u današnjem dobu zbližavanja umrežavanjem.Ovaj hibridni IP-PBX sistem sjedinjuje PBX funkcije i pouzdanost, sa IP tehnologijom.Rezultat je sistem visokih performansi za poslovne komunikacije , koji obezbeđuje napredna rešenja u oblasti telefonije.  Sistem KX-TDA100 je srednjeg kapaciteta sa max 64 CO linije/64-128 lokala.

Kapaciteti / funkcije :
– lokalni prikljuèci  maksimalno 128 portova
– javni prikljuèci  maksimalno 64 prikljuèka
– DECT  maksimalno 16 BS / 128 DECT HS
– Glas preko Internet protokola (VoIP)
– QSIG digitalno umre¾avanje pomoæu “basic call handeling” (dolazeæi i odlazeæi) i CLIP/COLP/CLIR/COLR
– Automatska selekcija putanje (ARS) / Jeftinija putanja (LCR)
– Pouzdano umre¾avanje prekoT1/E1, E&M
ISDN sposobnost ( BRI / PRI )
– Vi¹eæeliska be¾ièna integracija
– PC-telefon / PC-konzola
– Napredna “Call centre” funkcija
– Integrisanje sa “Voice processing” sisemom
– Napredna “Call centre” funkcija
– Integrisanje sa “Voice processing” sistemima