KX-TES824

Panasonic KX-TES824 – telefonski sistem za do 24 lokala

KX-TES824CE podržava inicijalnu konfiguraciju za priključenje do 3 standardne telefonske linije (CO) i do 8 lokala (EXT) ,  instalacijom opcionih elektronskih karti, sistem je lako je proširiv do maksimalnog kapaciteta za priključenje do 8 standardnih telefonskih linija (CO) i 24 lokala (EXT) .

 

Kartice za proširenje:
– KX-TE82483 – 3 CO i 8 EXT (postignut kapacitet 6 / 16)
– KX-TE82480 – 2 CO i 8 EXT (postignut kapacitet 5 / 16)
– KX-TE82474 – 0 CO i 8 EXT (postignut kapacitet 3 / 16)

Sistem se isporučuju sa integrisanom DISA i Remote Modem podrškom . DISA dozvoljava svim spoljnim pozivaocima pristup bilo kom lokalu bez posredstva operatera. Automatska pozdravna poruka može biti snimljena sa instrukcijama za direktno pozivanje odeljenja ili destinacije. Sistem je dovoljno “pametan” da uvek prepoznaje dolazni fax signal za slanje i tako usmeri poziv ka definisanom fax lokalu .

Extension Caller ID (identifikacija dolaznih poziva) – opciono 

Caller ID signalizacija se može prosledjivati ka lokalima i tako se na ekranu telefona priključenom na lokal može videti broj telefona pozivaoca ali samo na Panasonic sistemskim telefonima. Do 20 propuštenih poziva biće evidentirano po lokalu.

Dorphone (telefon za vrata) – opciono

Sistem podržava komunikaciju sa posetiocima ispred vrata, kao i signalizaciju za otključavanje vrata sa telefonskog aparata.

Sistemi podržavaju rad sa KX-T77xx serijom sistemskih telefona (KXT7735, KXT7730, KXT7720 i KXT7750) ali se mogu koristiti i stari modeli kao KX-T7030.