KX-TDA600

Panasonic KX-TDA600 – telefonski sistem za max.960 lokala

Panasonic KX-TDA600Panasonic KX-TDA600 je IP PBX centrala mrežno orjentisana koja nudi veliku paletu mogućnosti koje je  čine veoma efikasnom . Modularna hardverska i softverska rešenja omogućavaju sistemu veliki broj priključaka visokih performansi.Sistem je idealno rešenje za srednja i velika preduzeća . Kapacitet sistema je max 640 CO linija i od 640 do 960 lokalnih priključaka.

Osnovni kabinet TDA600 obezbeđuje maksimalno 160 priključaka (240 priključaka sa DXDP) dok opciona polica za proširenja obezbeđuje maksimalno 688 priključaka (1008 priključaka sa DXDP),  640 CO linija i 640 do 960 lokala (maksimalno 688 do 1008 priključaka).

Kapaciteti / funkcije :

– lokalni priključci  maksimalno 640 / 960 portova
– javni priključci  maksimalno 640 portova
– DECT  maksimalno 128 BS / 512 DECT HS
– Glas preko Internet protokola (VoIP)
– QSIG digitalno umrežavanje pomoću “basic call handeling” (dolazeći i odlazeći) i CLIP/COLP/CLIR/COLR
– Automatska selekcija putanje (ARS) / Jeftinija putanja (LCR)
– Pouzdano umrežavanje prekoT1/E1, E&M
ISDN sposobnost ( BRI / PRI )
– Višećelijska bežična integracija
– PC-telefon / PC-konzola
– Napredna “Call centre” funkcija
– Integrisanje sa “Voice processing” sisemom
– Napredna “Call centre” funkcija
– Integrisanje sa “Voice processing” sistemima