GSM gateway

GSM Gateway je uređaj koji se povezuje na fiksni telefon ili fiksnu telefonsku centralu, pomoću SIM kartice usmerava pozive sa fiksne telefonije na mobilnu telefoniju. Kada korisnik sa svog fiksnog telefona poziva mobilni telefon, poziv zaobilazi mrežu fiksne telefonije i usmerava se direktno na GSM mrežu. Na ovaj način, iako poziva sa fiksnog aparata, korisnik telefonira u okviru mobilne mreže.
Glavna korist od upotrebe GSM gejtveja jesu velike uštede na računima za fiksne telefone. Upotrebom gejtveja kompanija eliminiše pozive sa fiksnih linija na mobilne brojeve telefona, koji su po pravilu nekoliko puta skuplji od poziva u okviru mobilne mreže. Na ovaj način možete da uštedite i do 70% na telefonskom računu za fiksnu telefoniju.
Upotrebom tri uređaja sa karticama sva tri operatera u paketima ” 0 u mreži ” moguće je , uz upotrebu Automatic Route Selection funkcije , koju poseduju gotovo sve Panasonic telefonske centrale , ostvariti gotovo besplatno telefoniranje u GSM segmentu .

PROMO CENA do 31.12.2014 godine iznosi 9.990,00 dinara + PDV .

GSM gateway