Prioritetno održavanje IKT sistema …

Redovno održavanje predstavlja ključan faktor za normalno funkcionisanje IKT sistema .
Obzirom da velika većina preduzetnika , malih i srednjih preduzeća nema sopstveni IT sektor, postoji problem oko pravovremenog stručnog intervenisanja u slučaju otkaza u radu računara, servera , WAN i LAN mreže i periferne opreme. U slučajevima tzv . “informacione katastrofe” veoma je značajno postojanje kvalitetnog ugovora o održavanju IKT sistema sa servisnim centrom ,  koji obezbeđuje sledeće :
– postoji ugovoreno PRIORITENO vreme dolaska na adresu klijenta
– servisni centar poseduje obučeno ljudstvo za otklanjanje kvarova/smetnji
– servisni centar poseduje rezervnu opremu za otklanjanje problema
– postoje rezervne kopije podataka / konfiguracionih fajlova

Data disaster

Imajući u vidu sve veći broj korisnika usluga prinuđeni smo da , počev od 01.09.2017. godine , korisnicima usluga koji žele profesionalne servisne usluge ponudimo sklapanje Ugovora o održavanju IKT sistema , koji obezbeđuje sledeće :
– korisnik bira period i vreme u kome  se pruža servisna usluga
– korisiniku obezbeđena privremena rezervna računarska , mrežna , telekomunikaciona oprema , kao i rezervni 4G/3G internet link
– oštećena / neispravna oprema korisnika servisira se ODMAH po preuzimanju
– korisnik ima u posedu BACKUP svih vitalnih podataka : image fajlova ključnih računarskih sistema , konfiguracione fajlove svih mrežnih uređaja i telekominunikacione opreme
– korisnik ima popis KOMPLETNE opreme opreme sa listama instaliranog softvera
– kroz redovne mesečne obilaske vršimo prevenciju i predviđanje kvarova na sistemu .
– korisnik ima pravo na Teamviever podršku u skladu sa izabranim vremenom , po najpovoljnijim uslovima .

Da bi prilagodili usluge svim profilima korsnika napravili smo standarde pakete usluga mesečnog prioritetnog održavanja . Pregled sadržaja paketa usluga za mesečno prioritetno održavanje možete detaljno pogledati OVDE .Ukoliko niste pronašli paket koji odgovara potrebana Vaše firme , pozivamo Vas da nam se javite u cilju definisanja paketa usluga po Vašoj meri .