Video nadzor

Video nadzor …

Sistemi za video obezbeđenje predstavljaju bitan faktor odvraćanja potencijalnih počionioca kriminalnih radnji. CCTV sistemi obezbeđuju trajnu video dokumentaciju koja se može upotrebiti kao dokazni materijal u sudskom postupku i kao takvi postali su nezamenljiva bezbednosna komponenta u bankama, u skoro svakom javnom objektu, u proizvodnim pogonima (praćenje radnog procesa), a velikom brzinom ulaze i u svakodnevnu upotrebu i u stambenim i poslovnim objektima. Nagla ekspanzija primene video nadzora u svim sferama života i poslovanja prvenstveno je omogućena tehnološkim razvojem, digitalizacijom opreme i cenama koje su dovedene na opšte prihvatljiv nivo. .. Obzirom na izuzetno brz razvoj opreme za video obezbeđenje , primenili smo naporan ali vrlo efikasan sistem konstantnih testiranja raspoložive opreme na tržištu Srbije i profilisali izbor opreme koju koristimo tokom izrade sistema video obezbeđenja .
Trenutno , oprema za video obezbeđenje može da se podeli u tri osnovna segmenta
– HD analogni sistemi za video obezbeđenje
– IP digitalni sistemi za video obezbeđenje .
– hibridni sistemi za video obezbeđenje
Turbo-HD-300x81Analogni HD odn. HDxVI sistemi za video obezbeđenje su nove tehnologije koje omogućavaju prenos signala rezolucije i do 4K putem postojećih koaksijalnih kablova (korištenog kod CCTV video nadzora) na daljinama i do 500m . Klijentima koji već imaju analogni sistem omogućava se da uz minimalan trošak zamene stari CCTV analogni sistem lošije rezolucije s novim HD kamerama. HD sistemi ne zahtevaju nikakvu izgrađenu mrežnu infrastrukturu niti konfiguraciju u mrežnom IP okruženju. Ovi sistemi koriste tradicionalnu šemu povezivanja sa koksijalnom kablom i konektorom između kamere i DVR uređaja, što omogućava korišćenje postojećih kablova i smanjuje troškove izgradnje novog sistema zasnovanog na megapikselnoj slici , rezolucija 2,4,5 ili 8Mpix . Uz korišćenje baluna moguća je upotreba i UTP kablova čime se unificira instalacija za sistem video obezbeđenja , kada se u planira migracija na IP sistem ili izrada tzv. hibridnih rešenja .
IP digitialni sistemi video obezbeđenja nameću se kao rešenje u slučajevima kada je potrebna slika visoke rezolucije ( gde rezolucija ide i do 6576 x 4384 px , odn. 29Mpix ) , povezivanje velikog broja kamera sa različitih lokacija u jedinstven sistem i sofisticirane napredne i inteligentne funkcije u samim kamerama ( automatski fokus , detekcija lica , ljudi , vozila i sl , P-IRIS , napredna detekcija tona , detekcija kvaliteta video siganal i sl. ) . U osnovne prednosti mogu se ubrojati sledeće činjenice :
– laka i jednostavna integracija velikog broja kamera sa više udaljenih lokacija u jedinstven sistem
nekoliko puta veća rezolucija , vrhunski kvalitet slike i napredne funkcije
– UTP instalacija , napajanje i upravljanje putem iste
– daljinsko održavanje sistema ( daljinski monitoring i reset kamera , opreme za switch -ing i NVR uređaja )
– laka integracija sa ostalim sistemima tehničke zaštite
http://www.hkvstar.com/images/438_1_1080.jpg
Hibridni sistemi omogućavaju korišćenje najboljih osobina oba sistema :
– niska cena analognih HD kamera za manje zahtevne aplikacije ( manje prostorije , prolazi i scene u kojima nije potrebna identifikacija već detekcija prisustva )
– visoka rezolucija koju omogućavaju IP kamere na mestima gde je to potrebno
– distrubuirani sistem  sa više manjih rešenja u jednoj celini
HIKVISION distributed