Alarmni sistem na Internetu

paradoxImate  alarmni sistem i želite da vidite stanje tog sistema u svakom trenutku bez obzira gde se nalazite?  Ne želite više da plaćate mesečne obaveze prema monitoring centrima koji rade usluge obaveštavanja o stanju sistema ?
To više nije tehnički i finansijski nedostupno . Potreban Vam je samo PARADOX alarmni sistem sa modulom za Internet konekciju ili samo modul IP150 ukoliko već raspolažete odgovarajućim Paradox alarmnim sistemom .
IP150

Instaliran i podešen Internet modul Paradox IP150 omogućava sledeće :
– upravljanje alarmnim sistemom preko lokalne računarske mreže putem Windows © aplikacija , Apple IOS ili Android kompatibilnog uređaja u smislu naoružavanja i razoružavanja sistema , pregleda alarmnih stanja , grešaka  i liste događaja
– upravljanje alarmnim sistemom preko Interneta uz korišćenje statičke IP adrese , VPN tunela ili Paradox dinamičkog DNS servisa putem Windows © aplikacija , Apple IOS ili Android kompatibilnog uređaja u smislu naoružavanja i razoružavanja sistema , pregleda alarmnih stanja , grešaka  i liste događaja
– aktiviranje i deaktiviranje relejnih izlaza na modulu i samoj alarmnoj centrali , koji se mogu koristiti za različite namene ( ručno paljenje i gašenje svetla , HVAC sistema , sistema za irigaciju , rano upozoravanje nepoželjnih i sl ) .
– trenutni nadzor stanja sistema
– e-mail izveštavanje o promenama na sistemu
– pregled liste dešavanja na sistemu i
– programiranje sistema sa udaljene lokacije .
IP150-web_login

 

 

 

 

 

Sistem je od neovlaštenog pristupa zaštićen dvostrukim šifarskim sistemom , pri čemu je neophodno imati odgovarajuću korisničku šifru za alarmni sistem kao i jedinstvenu lozinku za modl IP150. Nakon logovanja na sistem , prilikom upravljanja putem nekog od Internet pretraživača ( Chrome , Firefox i sl ) , čeka vas sledeći ekran :
IP150-web_start

Sadržaj web aplikacije je vrlo intuitivan i jednostavan za upotrebu .U levom delu nalazi se meni za konfigurisanje određenih parametara ( ukoliko za to imate i odgovarajuće ovlašćenja) , srednji deo daje status sistema i opcije upravljanja , dok se u desnom delu nalaze informacije o Vašem instalateru , za slučaj potrebe .  Ukoliko želite da aktivirate neki od relejnih izlaza ( upaltie ili ugasite svetla , HVAC sistem , sistem za irigaciju  i sl , ako Vam je to omogućio Vaš instaler ) , klikom na opciju I/O configuration otvara se aplikativni interfejs , kao sa slici :
IP150-web_IO

gde je samo neophodno kliknuti na dugme On .
Ako Vam zbog pokretljivosti više odgovaraju tablet računari ili smart mobilni uređaji , aplikacije se po simboličnim cenama kupuju na poznatim lokacijama ( Apple store ili Android market ) . Android aplikacija izgleda kao na slikama ispod.
Screenshot_2015-01-12-22-31-48Screenshot_2015-01-12-22-30-47