DVB-T2

dvb-t2
DVB-T2
je oznaka za Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial što u prevodu znači zemaljsko digitalno emitovanje video signala druge generacije (naravno, uključujući i pripadajući audio signal) sa maksimalnim kapacitetom prenosa do   50.34 Mbit/s .
Za prijem ovog signala potrebni su :
– odgovarajuća spoljna zemaljska antena , sa ili bez pretpojačivača
– DVB-T2 prijemnik ili televizor sa već ugrađenim digitalnim tunerom.

Povezivanje
Kvalitetnim koaksijalnim kablom potrebno je povezati DVB-T2 prijemnik sa antenom , skenirajte kanale i spremni ste za gledanje digitalne televizije. Ako koristite poseban  DVB-T2 prijemnik, potrebno ga je povezati na televizor sa scart , kompozitnim ili HDMI kablom za prenos slike i zvuka , na jedan od sledećih načina :
uredjaj

Nezvanično , za prenos DVB-T2 signala koristiće se UHF područje do 45-og kanala pa u skladu sa tim treba i izabrati odgovarajuću antenu . Priče da će za prijem signala biti dovoljna i sobna antena pokazale su se kao tačne ali samo za one koji stanuju ispod repetitora !!!

smileyZa nesmetan prijem signala ( bez “zamrzavanja” i “pikselizacije” slike ) i ispravno dekodiranje HD signala , renomirani proizvođači DVB-T2 prijemnika preporučuju da ulazni signal na antenskom priključku bude minimalno ~ 60 – 65 dBuV . Obzirom da je više od 90% uređaja kod nas proizvedeno u renomiranim kineskim fabrikama , pojedini primerci DVB-T2 prijemnika koje smo testirali bili su , esnafski rečeno , gluvi “kao top” i tražili ulazni nivo i preko 80 dBuV .
Da bi se na kraju antenskog kabla kod prijemnika pojavio signal takvog kvaliteta potrebno je sledeće :
– pogledati raspored  repetitora koje možete da “hvatate” sa spoljnom antenom
Digitalizacija

 

– ukoliko postoje mogućnosti , uraditi merenje nivoa signala
nabaviti odgovarajuću antenu
i nabaviti kvalitetan koaksijalni kabl i  konektore .

KABLObzirom da su gotovo svi prozvođači DVB-T2 opreme predvideli opciju napajanja pretpojačivača u anteni jednosmernim naponom od 5Vdc i uveli opciju aktiviranja tog napajanja  kroz Meni uređaja :

LNB_pover

preporučujemo vam da , prilikom nabavke antene , izaberete model sa ugrađenim pretpojačivačem , koji vam donosi sledeće prednosti :
– omogućava podizanje nivoa antenskog signala na potreban nivo u uslovima lošijeg nivoa signala ( urbana gradska područja , šumovita predeli i slično )
– daje konstantan izlazni napon za stabilan rad prijemnika
– kompenzuje dugačke koaksijalne kablove od krova do uređaja ( dužina kabla je jedan od osnovnih razloga gubitka nivoa signala i lošeg prijema ) .

Trenutni raspored kanala u Srbiji prikazan je a slici ispod : kanali

 Više detalja o samim antenama , cenama i uslovima nabavke istih možete naći na :
Antene i kablovska oprema