HD-SDI

HD-SDI

HD SDI tehnologijaHD CCTV je sistem video nadzora  koji koristi tehnologiju specijalnog digitalnog prenosa, koju je definisao SMPTE ( Society of Motion Picture and Television Engineers ) standardima SMTPE292M kao i dodacima 259M i 344M , kojima su definisane prenosa brzine prijenosa  od 1,485 Gbit /s, i 1.485/1.001 Gbit /s , pri čemu je navedeni standard poznat pod nazivom HD-SDI . HD video (HDTV) signali se prenose digitalno preko klasičnog koaksijalnog kabela RG59 ili RG 6 zasnovanog na standardnoj HD-SDI tehnologiji prijenosa.

HD-SDI je skraćenica za HD Serial Digital Interface, koja je izvedena iz SDI bazne tehnologije, razvijene za profesionalno HDTV tržište i široku upotrebu a definiše se kao međunarodni standardni protokol. HD-SDI prenos je najbolji način da se brzo i bez gubitaka dostavi slika HD kvaliteta za CCTV aplikacije. Osnovne prednosti HD-SDI tehnologije su :
– rezolucija 1080p ( FullHD , 2Mpix ili 1920×1080 pix ) pri 30fps
– kašnjenje realnog prikaza vrlo blizu 0 ( near 0 latency )
– PnP na koaksijalnom kablu , prenos slike bez gubitaka
– PoC ( Power over Coax )
– progresivno skeniranje

HD-SDI protokol podržava koaksijalne  instalacije udaljenosti do 200m sa kablom RG6 i do 140m sa kablom RG59 . Uz korištenje dodatnih repetitora, dužine mogu biti i nekoliko stotina metara do 1km , pri čemu je cena koštanja instalacija niža u odnosu na IP sisteme (ograničenja PLC na 92m bez opreme za povećanje dometa ) .

Jedna od najvećih prednosti tehnologije je REAL TIME prikaz sa minimalnim kašnjenjem , čime će ovaj tip nadzora postati kao de_facto standard za aplikacije u bankama ( brojanje novca , menjačnice ) , kazinima , raskrsnicama , odnosno na svim mestima gde su potrebni što veći broj frejmova i što manje kašnjenje , uz uz prihvatljivu cenu .

Sledeća i vrlo bitna prednost je mogućnost unapređenja postojećih analognih sistema kod kojih se , obzirom na namene objekta ( muzeji , zgrade pod zaštitom države i sl ) , ne može menjati postojeća instalacija . Poslednja i ne mane bitna prednost je laka mogućnost hibridizacije , odn. formiranja novih sistema za video nadzor uz kompletno preuzimanje postojećih analognih sistema uz dodatak pomenutih HD-SDI kamera .